СЕРІЯ «ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ»

РОЗДІЛ 1.

 

1.1. Ільїна Галина. Дискурс ідентичності в глобальному світі: етнос, нація, особистість

1.2. Кубальський Олег. Турбулентність сучасного суспільства як світоглядний виклик феномену науки

1.3. Гальченко Максим. Антропологія Григорія Сковороди як пролог майбутнього образу людини

1.4. Ткаченко Лідія. Григорій Сковорода і Василь Кремень: цінність філософських концепцій розвитку особистості

1.5. Ільїна Антоніна, Дяк Тетяна, Левченко Олена. Феномен візуальної грамотності цифрової доби: методологічний аспект

1.6. Федорчук Оксана, Ковальов Олександр. Національна ідентичність як генетична матриця українського народу

 


 

СЕРІЯ «ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

РОЗДІЛ 2. 

 

2.1  Voloshchuk Ivan,  Rudyk Yaroslav. Special educational programs for gifted senior pupils 

2.2. Онаць Олена, Чижевський Борис. Організаційно-правові умови державно-громадського управління закладами освіти на засадах партнерської взаємодії: законодавче забезпечення

2.3. Радченко Олександр, Лісничий Василь, Гончар Андрій, Миненко Олександр. Наукова освіта як ключова парадигма сталого розвитку України

2.4. Мелешко Віра. Деякі аспекти розвитку дослідницьких компетентностей учнів, схильних до наукової діяльності

2.5. Горбань Леся. Проєкт як засіб реалізації STEAM-освіти обдарованої учнівської молоді

2.6. Аніщенко Наталія, Ласкова-Ярмоленко Анастасія. Психолого-педагогічні аспекти формування творчого мислення майбутнього вчителя музичного мистецтва

 


 

СЕРІЯ «ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ»

РОЗДІЛ 3.

 

3.1. Руденко Сергій, Киричук Валерій. Формування академічної обдарованості у дітей шкільного віку в умовах зниження адаптації до освітнього середовища

3.2. Тесленко Валентин, Жукова Анастасія. Емоційне вигоряння як соціально-психологічна проблема

3.3. Milenina Milena. STEM(STEAM) and Logotherapy: Intersection of Dimensional Onlogoby and Multidimensionality of Scientifc Education (and their Acute Relevance in the Context of War)

3.4. Садова Мирослава. Чинники, що спонукають та перешкоджають реалізації потенціалу обдарованої особистості

3.5. Бєльська Наталія. Можливості використання методики емоційної спрямованості Б. Додонова для виявлення ліцеїстів із ознаками обдарованості

 

Інформація про авторів публікацій