СЕРІЯ «ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

РОЗДІЛ 1. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ

 

1.1. Волощук Іван, Рудик Ярослав. Діагностика обдарованості: від утопії до дійсності

1.2. Ягодзінський Віталій, Радіонов Володимир, Кісілюк Олександр, Платонов Ігор. Мотиваційні пріоритети курсантів у процесі занять з фізичної підготовки та спорту

1.3. Демченко Олена, Голюк Оксана. Педагоги й батьки як партнери створення культурно-освітнього простору для розвитку обдарованості дітей

1.4. Бажміна Евеліна. Постановка цілей занять навчального курсу за таксономією Б. Блума у закладах вищої освіти


 

РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ РІЗНИХ ТИПІВ

 

2.1. Горбань Леся. Програмування освітньої діяльності обдарованих учнів в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти

2.2. Засєкіна Тетяна. Досвід упровадження інтегративного підходу в навчанні природничих предметів

2.3. Дубініна Оксана, Бурлаєнко Тетяна. Реалізація методу «Критерійний калейдоскоп» у діяльності з обдарованою молоддю як інноваційна практика освіти

2.4. Арсененко Олександр, Кримець Олександр, Чукреєв Павло, Гриньов Ігор. Педагогічні засоби відновлення фізичної працездатності поліцейських

2.5. Левченко Фессалоніка. Форми самоосвітньої підготовки вчителя до формування ключових компетентностей учнів

2.6. Нелля Ничкало, Наталія Муранова, Наталія Пазюра. Методологія задачного підходу в підготовці авіаційних інженерів

 


 

РОЗДІЛ 3. ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ

 

3.1. Бондаренко Валентин, Сягровець Вадим, Русанівський Сергій. Професійне самовдосконалення правоохоронців у контексті реформування освіти системи МВС України

3.2. Мелешко Віра. Проблеми трансформації окремих закладів загальної середньої освіти у наукові ліцеї

3.3. Остапчук Олена. Класична і квантова моделі професійної самореалізації учителя

3.4. Коврігіна Лілія. Реалізація особистісно орієнтованого підходу до дітей з особливими освітніми потребами за умов інклюзивного навчання

 


 

СЕРІЯ «ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ»

 

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВІ ЗНАННЯ

 

4.1. Садова Мирослава. Особистісні та когнітивні чинники самовизначення щодо майбутньої професії учнів ліцею із різними видами обдарованості (академічна, творча, інтелектуальна)

4.2. Вагіна Олена. Психологічний супровід курсантів у процесі навчання в закладі вищої освіти

4.3. Панок Віталій, Лунченко Надія, Сосновенко Наталія. Безпечне середовище у школі: результати психологічного дослідження

4.4. Якимова Ірина, Баханська Анастасія. Дослідження емоційно-вольової саморегуляції обдарованих першокласників у процесі адаптації до ЗЗСО

4.5. Ковальова Оксана. Проблемні питання ідентифікації наукової освіти в українській педагогічній науці

 


 

СЕРІЯ «ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ»

 

РОЗДІЛ 5. ГУМАНІТАРНІ ЗНАННЯ

 

5.1. Лантух Ігор, Лантух Алла. Питання про поняття особистісної надійності суб’єктів підприємницької діяльності як психологічної дефініції

5.2. Іванова Наталія. New-знання в контексті методу кейсів

 

Інформація про авторів публікацій