СЕРІЯ «ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»


РОЗДІЛ 1. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ


1.1. Аніщенко Наталія, Євчук Анна. Інноваційні форми створення моделі сучасної методичної діяльності у школі 

1.2. Киричевська Людмила. Виховання творчої самодіяльності в духовно збагаченому оcвітньому середовищі школи

1.3. Ярошенко Інна. Особливості підготовки вчителів до музично-творчої діяльності дітей у закладах дошкільної освіти

1.4. Волощук Іван, Яременко Лілія. Обдарованість та її типологія 
 


 

РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ РІЗНИХ ТИПІВ

 

2.1. Потієнко Валентина. Літня школа: розвиток компетентностей і творчих здібностей обдарованих учнів

2.2. Лавренова Марія. Практичне застосування коміксів на заняттях мовно-літературної освітньої галузі 

2.3. Виповська Людмила. Розвиток компетентностей у дітей з особливими освітніми потребами

2.4. Топчій Людмила. Формування полікультурної та інформаційної компетентності здібних та обдарованих здобувачів освіти

 


 

РОЗДІЛ 3. ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ

 

3.1. Дідовець Юрій. Розвиток технології етнодизайну в європейській художньо-промисловій освіті та виробництві

3.2. Горбань Леся. Технологія проєктування комплексної форми виховання обдарованих учнів гімназій і ліцеїв

3.3.Войтенко Олена. Вивчення української мови в умовах Донбасу (з педагогічного досвіду)

3.4. Рева Олексій, Камишин Володимир, Сокуренко Олена, Бурдельна Євгенія. Удосконалення методу встановлення основних освітніх домінант

3.5. Мадзігон Василь, Волощук Іван. Обстеження інтелекту: поступ вперед чи біг на місці

 


 

СЕРІЯ «ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ»

 

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВІ ЗНАННЯ

 

4.1. Панок Віталій. Проблема національної ідентичності у прикладній психології в умовах реформування освіти

4.2. Романовська Діана. Алгоритм психологічного супроводу обдарованих підлітків у новій українській школі

 


 

СЕРІЯ «ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ»

 

РОЗДІЛ 5. ГУМАНІТАРНІ ЗНАННЯ

 

5.1. Кремень Василь. Національна ідентичність як умова самоздійснення української нації

5.2. Саух Петро. Культурно-національна самоідентифікація освіти. український контекст

5.3. Борінштейн Євген. Аксіологічний базис розвитку талановитої особистості в системі освіти у контексті національної ідентичності

5.4. Лісовський Петро, Лісовська Юлія. Квантова комп’ютеризація як феноменально-цифрова комунікація в кіберсучасності: креативна особистість

5.5. Кротюк Василь. Національно-патріотичне виховання курсантів військових закладів вищої освіти

 


 

РОЗДІЛ 6. РЕЦЕНЗІЇ

 

6.1. Аніщенко Наталія. Рецензія на монографію «Психологія і педагогіка креативного розвитку обдарованої особистості» (авт. кол.: І.С. Волощук, М.Б. Євтух, М.О. Носко)

6.2. Сусь Богдан. Рецензія на монографію Теоретико-методичні засади навчання фізики майбутніх фахівців іт галузі з використанням інноваційних технологій (авт. кол.: Ю.П. Бендес, В.П. Сергієнко, В.Д. Сиротюк) 

 

Інформація про авторів публікацій