СЕРІЯ «ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»
РОЗДІЛ 1.


1.1. Бондаренко Валентин, Бикова Ганна, Русанівський Сергій. Управлінська компетентність сучасного керівника в галузі правоохоронної діяльності

1.2. Червінська Інна, Хімчук Ліліана. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до створення цифрового контенту для навчання молодших школярів

1.3. Мелешко Віра. Дидактичні засади організації освітнього процесу в науковому ліцеї

1.4. Новогородська Марина. Результати дослідження педагогічних засобів профілактики та корекції залежності обдарованих підлітків від віртуального середовища

1.5. Базелюк Олександр. Особливості цифровізації вищої освіти в сучасних умовах

 


 

РОЗДІЛ 2.
2.1. Аніщенко Наталія, Ярошенко Інна. Роль логоритміки в музично-мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку

2.2. Дубініна Оксана, Бурлаєнко Тетяна. Реалізація дослідницько-пізнавального підходу в роботі з обдарованою молоддю 

2.3. Юсипіва Тетяна, Головко Дарія. Ефективність використання ментальних мап у навчанні біології учнів професійного ліцею 

2.4. Онопченко Олена. Застосування інфографіки як засобу інтенсифікації науково-дослідницької діяльності обдарованих школярів 

2.5. Лавренова Марія, Лалак Наталія, Молнар Тетяна, Фенчак Любов. Моделювання уроку в початковій школі: ретроспективний аналіз 

 


 

СЕРІЯ «ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ»
РОЗДІЛ 3.


3.1. Пронтенко Василь, Корнійчук Юрій, Дідковський Володимир, Хлібович Ілля. Порівняльний аналіз ефективності контрольних комплексів спеціальної фізичної підготовки курсантів 

3.2. Андросович Ксенія. Освітні технології роботи з обдарованими дітьми: досвід Ізраїлю, Польщі та США 

3.3. Калмикова Лариса, Харченко Наталія, Мисан Інна. Хмарні технології у вищій освіті: новація чи інновація? 

3.4. Шульгіна Олена. Роль правової культури педагогічних працівників у системі професійно-технічної освіти України 

 


 

СЕРІЯ «ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ»
РОЗДІЛ 4.


4.1. Ільїна Антоніна, Ліпін Микола. Довіра і освіта в параметрах мінливого світу

4.2. Гальченко Максим, Ковальов Олександр. Постмодерна концепція освіти Зигмунта Баумана

4.3. Ільїна Галина. Філософські дискусії про метафору в парадигмах когнітивної лінгвістики та аналітичної філософії

 

Інформація про авторів публікацій