СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА»

 

І РОЗДІЛ. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ

 

1.1. Гоцуляк Юрій. Механізм ідентифікації обдарованих дітей у системі середньої освіти: організаційний та правовий аспект

1.2. Кошіль Віра. Використання соціальних технологій в управлінні організаційно-педагогічною діяльністю недержавних установ сфери захисту дітей та молоді

1.3. Піонтковський-Вихватень Богдан. Дидактична сутність змісту середньої освіти з обдарованими учнями України у складі СРСР

1.4. Косенчук Ольга. Підвищення психологічної компетентності фахівців промислових підприємств: психологічний вектор

1.5. Мацько Наталія. Удосконалення процедур експертизи навчальної літератури як необхідна умова підвищення якості освіти

 

ІІ РОЗДІЛ. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РІЗНИХ ТИПІВ

 

2.1. Федорова Ніна, Дроботенко Микола. Поєднання знань, умінь та навичок як умова досягнення життєвих успіхів особистістю

2.2. Брусєнцева Ольга. Особливості підготовки майбутніх економістів з питань теорії організацій

2.3. Грицишина Таїсія. Виховання естетичного ставлення дошкільників до навколишньої природи засобами краєзнавчо-туристичної діяльності в умовах педагогічної взаємодії

2.4. Аніщенко Наталія, Підгаєвська Світлана. Ієрархічна система установок як детермінант музичного сприйняття майбутнього вчителя

2.5. Стадник Світлана. Педагогічна система формування творчої ініціативи учня у процесі вивчення українського писанкового розпису

2.6. Руденко Сергій. Життєва активність та її вплив на стан психолого-фізичного розвитку дітей шкільного віку

2.7. Харківська Алла. Типологія культур у процесі формування організаційної культури педагогічного колективу у загальноосвітньому навчальному закладі

2.8. Дарійчук Сергій. Проблеми фізичного виховання підростаючого покоління на сторінках друкованих засобів масової інформації Буковини (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.)

2.9. Ситник Олексій. Композиційно-графічне моделювання освітніх інформаційних порталів

2.10. Білавич Галина. Система безперервної сільськогосподарської освіти в Прикарпатті (кінець XIX – початок ХХ століття)

2.11. Тумак Юрій. Форми та методи фізичного виховання дітей і молоді у фізкультурно-спортивних товариствах Буковини (друга половина ХІХ ст.)

 

СЕРІЯ «ФІЛОСОФІЯ» І РОЗДІЛ. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

 

1.1. Савчук Руслан (Роман). Проблема мотивации и успеха в православии на примере миссионерских трудов просветителя Японии

1.2. Шимановський Марк. Стрейджери – субкультура здорового способу життя

 

ІІ РОЗДІЛ. ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

 

2.1. Ілляхова Марина. Андрагогічні принципи підготовки вчителів до роботи з обдарованими дітьми

2.2. Твердовська Ольга. Розвиток творчої особистості в контексті сучасної освіти

 

 

Інформація про авторів публікацій