СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА»

 

І РОЗДІЛ. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ

 

1.1. Темербекова Альбина, Тишков Александр. Историко-пропедевтические основы информационной компетентности личности обучаемого

1.2. Крутій Катерина. Особливості підготовки магістрів до розвитку почуття мови у дітей дошкільного віку засобами штучних текстів

1.3. Андросович Ксенія. Проектна діяльність у сучасному дошкільному навчальному закладі

1.4. Прилука Вікторія. Бинарность как аспект трансдисциплинарности

1.5. Мацько Наталія, Ситник Денис. Державна мова як засіб підвищення рівня природничо-математичної освіти та оцінювання знань

1.6. Нікітчина Світлана. Обдаровані діти Індиго – діти нового покоління

1.7. Мельник Марина. Мотиваційний компонент у структурі готовності обдарованих старшокласників до професійного самовизначення

1.8. Хован Ирина. Научно-исследовательская деятельность при изучении физики как средство развития личности учащегося

1.9. Грицишина Таїсія. Проектування розвитку обдарованості дошкільників в умовах педагогічної взаємодії

 

ІІ РОЗДІЛ. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РІЗНИХ ТИПІВ

 

2.1. Аніщенко Наталія, Саприкіна Вікторія. Вплив музично-театральної діяльності на розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку

2.2. Сокуренко Олена. Формування світорозуміння дитини дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема

2.3. Білоусько Людмила. Технологія використання матеріалізованих засобів наочності в роботі з обдарованими дітьми дошкільного віку

2.4. Крижанівський Анатолій. Формування інноваційного освітнього середовища гімназії у контексті проектування особистісного розвитку учнів: управлінський аспект

 

ІІІ РОЗДІЛ. ІННОВАЦІЇ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ ТА ОСВІТІ ДОРОСЛИХ

 

3.1. Зінченко Світлана. Неформальна освіта дорослих: психологічний контекст

3.2. Баніт Ольга. Корпоративне навчання як інноваційна технологія у системі внутрішньо-фірмової підготовки персоналу

3.3. Чирчик Сергій. Позиціонування дипломного кваліфікаційного проекту у системі фахової підготовки за напрямом «Дизайн»

 

СЕРІЯ «ФІЛОСОФІЯ»

 

І РОЗДІЛ. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

 

1.1. Стрєлкова Юлія. Віра як філософсько-релігієзнавча проблема

1.2. Шморгун Олександр. Всесвітньо-історична еволюція суспільної думки: синтез особливого та універсального (сенс буття як основа творчої креативності)

 

ІІ РОЗДІЛ. ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

 

2.1. Шатохина Наталья. Многолинейность развития: свобода личностного выбора

2.2. Торшилова Елена. Концепция и диагностика эстетического развития ребенка

2.3. Ткаченко Лідія. Креативність і творчість: сучасний контент

2.4. Шморгун Олександра. Педагогічний потенціал філософії атеїстичного екзистенціалізму та екзистенційного (гуманістичного) психоаналізу

 

СЕРІЯ «ПСИХОЛОГІЯ»

 

І РОЗДІЛ. ПСИХОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ

 

1.1. Мілютіна Катерина. Подолання криз професійного становлення засобами спілкування в інтернет-середовищі

1.2. Кабиш-Рибалка Анна. Ціннісні орієнтації як особистісний чинник становлення життєвої стратегії інтелектуально обдарованої студентської молоді

1.3. Чудакова Віра. Психологічна готовність до інноваційної діяльності як чинник формування конкурентоздатності особистості в умовах швидкозмінного середовища

 

 

Інформація про авторів публікацій