СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА»

 

І РОЗДІЛ. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ

 

1.1. Буркова Людмила. Когерентная среда развития жизненных стратегий одаренной личности

1.2. Осадчий Іван. Стан та організаційний розвиток освітніх систем і принцип невизначеності

1.3. Семчук Світлана. Комп’ютерно-розвивальне середовище як складова педагогічного процесу дошкільного навчального закладу

1.4. Піонтковський-Вихватень Богдан. Поглиблення професійних знань майбутніх вчителів через вивчення спецкурсів

1.5. Вагабов Ільяр Ідріс огли. Розвиток європейської матеріально-художньої культури у країнах центральної і східної Європи: порівняльний аналіз

1.6. Гоцуляк Юрій. Проект правового регулювання планування навчально-виховного процесу обдарованих дітей в Україні

1.7. Демчук Олександр. Управління процесом формування полікультурної компетентності вчителів в умовах освітнього простору

 

ІІ РОЗДІЛ. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РІЗНИХ ТИПІВ

 

2.1. Тесленко Валентин. Формування лідерських якостей у студентів вищого навчального закладу

2.2. Ткаченко Лідія. Творчість у розвитку особистості: синергетичний підхід

2.3. Колісник-Гуменюк Юлія, Гуменюк Василь. Особистісна характеристика медичного працівника

2.4. Корецька Любов. Формування моральних якостей учнів як підгрунтя їх національно-патріотичного становлення

2.5. Зелений Павло. Проблема екологічної освіти для обдарованих старшокласників в системі загальної середньої освіти

2.6. Крамар Валентина. Внесок П. П. Чубинського у становлення «музейної педагогіки» і розвиток етнічної культури

2.7. Камишин Володимир. Комунікативна активність учнів та її роль у навчально-виховному процесі

2.8. Новописьменний Сергій. Характеристика педагогічних умов формування базових компетентностей майбутніх учителів з основ здоров’я

 

ІІІ РОЗДІЛ. ІННОВАЦІЇ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ ТА ОСВІТІ ДОРОСЛИХ

 

3.1. Зінченко Світлана. Психолого-педагогічні засади особистісного розвитку дорослих учнів

3.2. Онопченко Олена. Відкрите освітнє середовище та його інтеграція у віртуальний простір Інтернету

 

СЕРІЯ «ФІЛОСОФІЯ»

 

І РОЗДІЛ. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

 

1.1. Андреєва Тетяна. Виховання обдарованої дитини в умовах малозабезпеченої сім’ї

1.2. Добровольська Оксана. Формування духовної компетентності учнів на основі християнських моральних цінностей

 

ІІ РОЗДІЛ. ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

 

2.1. Савчук Руслан (Роман). Педагог как призвание в мировоззрении просветителя Японии

 

 

Інформація про авторів публікацій