СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА»

 

І РОЗДІЛ. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ

 

1.1. Гоцуляк Юрій. Диференційована освіта в Україні: адміністративно-правові тенденції

1.2. Муранова Наталія. Принципи доуніверситетської підготовки слухачів до навчання у вищій школі

1.3. Ємець Вікторія, Слинькова Тетяна. Досвід підтримки та розвитку обдарованих дітей в Італії

1.4. Войнаровська Людмила. Філософське осмислення національних традицій освіти

1.5. Ткаченко Лідія. Інтелектуально обдарована особистість: фактори розвитку

1.6. Мацюк Лариса. Особливості викладання біології з використанням інноваційних технологій

 

ІІ РОЗДІЛ. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РІЗНИХ ТИПІВ

 

2.1. Рева Олексій, Камишин Володимир, Добровольська Наталія. Інноваційний підхід до вдосконалення зовнішнього незалежного оцінювання

2.2. Яцишин Анна. Інформатизація освіти України та підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації до її здійснення

2.3. Козійчук Оксана. Соціалізація обдарованої молоді в контексті професійного самовизначення

2.4. Животенко Леся. Розвиток емоційного інтелекту засобами арт-методів (на прикладі діяльності гуртка «Весела карусель» у КПДЮ)

2.5. Козігора Марія. Формування інтелектуальних вмінь і навичок у процесі навчання молодших школярів

2.6. Прядко Олена. Класифікація музичних здібностей і необхідність їхнього розвитку у студентів музично-педагогічних спеціальностей

2.7. Бахмат Наталія. Хмаро орієнтоване середовище педагогічної підготовки вчителів початкової школи: навчально-методичне забезпечення

2.8 Лыкова Ирина. Современные подходы к изучению одаренности детей дошкольного возраста (проблема гармонизации мировосприятия)

2.9. Панченко Валерій. Меценатство і спонсорство та історико-культурна спадщина в Україні

2.10. Стрижак Олександр, Володченко Алла. Онтологія девіантної поведінки підлітків

2.11. Лукьянчук Наталия. Современные технологии, способствующие развитию одаренного ученика

2.12. Ковальова Оксана. Результати апробування авторської методики «Оцінювання рівня сформованості соціально-комунікативної компетентності» в рамках пілотажного дослідження

2.13. Зємба Беата Анна. Соціально-педагогічні інновації у роботі з дітьми «групи ризику»

 

ІІІ РОЗДІЛ. ІННОВАЦІЇ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ ТА ОСВІТІ ДОРОСЛИХ

 

3.1. Барбінов Віталій. Професійно важливі якості конкурентноспроможних фахівців – концептуальні основи професійно-технічної освіти

3.2. Барбінова Алла. Роль майстра виробничого навчання у вихованні сімейних цінностей

 

 

Інформація про авторів публікацій