СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА»

 

І РОЗДІЛ. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ

 

1.1. Остапчук Олена. Професійно-творча самореалізація майбутнього вчителя засобами рефлексивного проектування

1.2. Куриш Наталія, Куриш Діана. Формування фінансової грамотності учнів – інвестиції у майбутнє економіки України

1.3. Стрижак Олександр. Онтологічний підручник – системна складова трансферу знань

1.4. Войтенко Олена. Ази економічної освіти учнів початкових класів з використанням інтерактивних методів та навчальних ігор

1.5. Лавренова Марія, Лалак Наталія, Фенчак Любов. Теоретичні засади навчання обдарованих дітей молодшого шкільного віку в контексті реформування освіти

 

ІІ РОЗДІЛ. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РІЗНИХ ТИПІВ

 

2.1. Глубенок Світлана. Формування системного мислення та соціалізація ліцеїстів у процесі вивчення фізики, астрономії через інтеграційні та акмеологічні технології

2.2. Казачінер Oлена. Навчання вчителями іноземних мов обдарованих школярів у різнорівневому класі

2.3. Журавель Тетяна, Зюзь Вікторія. Форми навчально-виховної діяльності, що стимулюють інтерес учнів до економічної освіти та фінансової грамотності

2.4. Дем’яненко Валентина, Поліхун Наталія. Дослідницька діяльність учнівської молоді – запорука успішного розвитку українського суспільства

2.5. Русалкіна Людмила. Професійна підготовка майбутніх лікарів у педагогіці вищої школи

2.6. Сухіх Аліса. Зарубіжний досвід здоров’язбережувального використання програмно-апаратних засобів у навчальному процесі загальноосвітнього навчального закладу

2.7. Мартинець Лілія. Рівні сформованості професійного розвитку вчителів

2.8. Мельник Марина. Портфоліо як альтернативний метод ідентифікації обдарованості

2.9. Гордійчук Світлана. Застосування інтегрованої інформаційної системи в управління освітнім процесом у медичному коледжі

2.10. Мочан Тетяна, Майборода Ірина. Використання ікт на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі

2.11. Унгурян Ірина, Куриш Наталія. Формування ключової компетентності підприємливості та ініціативності у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу

2.12. Шведчикова Тетяна. Використання інформаційних технологій для активізації практичної діяльності студентів щодо прийняття управлінських рішень

 

ІІІ РОЗДІЛ. ІННОВАЦІЇ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ ТА ОСВІТІ ДОРОСЛИХ

 

3.1. Коновальчук Марина. Синергія формальної та неформальної освіти обдарованих студентів педагогічних ВНЗ: досвід і перспективи

3.2. Волошина Алла, Сичевська Людмила, Олійник Леонід. Нова парадигма «Освіта протягом життя» за козацькою тематикою

3.3. Носенко Юлія. Електронна інклюзія як ефективна стратегія забезпечення доступності та відкритості освіти

 

 

Інформація про авторів публікацій