СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА»

 

І РОЗДІЛ. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ

 

1.1. Косик Вікторія, Попова Марина, Стрижак Олександр, Храпач Ганна. Онтологічний посібник з географії – інтерактивна система знань

1.2. Романовський Сергій, Барило Олена. Розвиток високого рівня свідомості сучасної молоді засобами спеціальних навчальних предметів

1.3. Зелений Павло. Метод проектів як засіб реалізації проектно-задачного підходу у формуванні екологічної освіти

1.4. Бургун Ірина. Компетентнісний складник учасників інтернет-соціалізації (на прикладі навчально-пізнавальної діяльності обдарованих старшокласників)

 

ІІ РОЗДІЛ. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РІЗНИХ ТИПІВ

 

2.1. Ермакова Наталия. Диагностика формирования ценностного отношения обучающихся к военной профессии

2.2. Федорова Ніна. Сучасні педагогічні технології для особистісного розвитку обдарованих старшокласників

2.3. Сичевська Людмила, Олійник Леонід. Козацька спадщина як чинник гармонійного розвитку особистості

2.4. Боднар Дмитро. Роль О. Мазуркевича у поверненні забутих імен в історії педагогіки

2.5. Данілова Лариса. Особливості формування почуття милосердя у сучасної студентської молоді

2.6. Горбань Сергей. Принципи формування професійної компетентності майбутніх художників сакрального живопису засобами інноваційних технологій 

2.7. Гончарук Світлана. Розвиток особистості майбутніх фахівців дошкільної освіти засобами музичного мистецтва

 

ІІІ РОЗДІЛ. ІННОВАЦІЇ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ ТА ОСВІТІ ДОРОСЛИХ

 

3.1. Остапчук Олена. Суб’єктивний компонент професійно-творчої самореалізації майбутнього учителя в гуманітарній моделі освіти

3.2. Мартинець Лілія. Педагогічний зміст професійного розвитку вчителів

3.3. Корецька Любов. Життєве самовизначення особистості як соціально-педагогічна проблема

 

 

Інформація про авторів публікацій