СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА»

 

РОЗДІЛ 1. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ

 

1.1. Романовський Сергій. Модернізація змісту навчальних програм як запорука якісних результатів освіти

1.2. Барецька Олена. Роль науково-методичного супроводу в організації та проведенні всеукраїнських учнівських турнірів з навчальних предметів

1.3. Пионтковский-Выхватень Богдан. Использование индивидуального подхода в развитии и диагностике интеллектуально одаренных старшеклассников

1.4. Трубiнa Iринa. Проблeмa дитячої обдaровaноcтi в середній освіті у cучacних умовaх

1.5. Поліхун Наталія, Сліпухіна Ірина, Чернецький Ігор. STEM орієнтоване навчання як педагогічна проблема

 

РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РІЗНИХ ТИПІВ

 

2.1. Пасенко Інга. Основні засади застосування контекстного навчання в процесі професійної підготовки майбутніх правознавців

2.2. Дятченко Діана. Формування практичних навичок фінансової грамотності учнівської молоді

2.3. Керечанин Джаміла Вагид кизи. Розвиток креативних здібностей у дітей дошкільного віку

2.4. Грицишина Таїсія. Формування у старших дошкільників вмінь орієнтуватися на місцевості у процесі ознайомлення з рідним краєм

2.5. Козійчук Оксана. Організаційно-педагогічне проектування профільного навчання як профорієнтації

2.6. Русалкіна Людмила. Комунікативно-діяльнісний підхід як невід’ємний складник іншомовної підготовки майбутніх лікарів

 

РОЗДІЛ 3. ІННОВАЦІЇ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ ТА ОСВІТІ ДОРОСЛИХ

 

3.1. Олексюк Лілія. Концептуальні засади нормативно-правового та організаційного регулювання електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних

3.2. Єстаф’єва Ірина. Становлення економіки знань і підлітковий вік

3.3. Толюпа Сергій, Толюпа Євген, Агапова Єлізавета. Вплив кібернетичних атак на інформаційну систему

3.4. Дубініна Оксана. Розвиток інформаційної компетентності майбутніх проект-менеджерів у процесі вивчення дисципліни «управління it-проектами»

3.5. Зуєва Лариса. Синергетичний підхід як методологічний концепт психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти

 

 

Інформація про авторів публікацій