СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА»


РОЗДІЛ 1. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ


1.1. Тесленко Валентин. Науково-теоретичні засади громадянського виховання студентів у закладах вищої освіти

1.2. Грицишина Таїсія, Савченко Юліана. Особливості та методи профорієнтаційної діяльності з інтелектуально обдарованими учнями старших класів

1.3. Хамраев Алижон. Моделирование деятельности учителя при проектировании творческой деятельности учащихся

 

РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РІЗНИХ ТИПІВ

 

2.1. Лавренова Марія. Система роботи з обдарованими дітьми (на прикладі Закарпаття)

2.2. Гірич Геннадій, Слинькова Тетяна. Практичний інтелект і його роль у формуванні творчої особистості учнівської молоді в умовах позашкільної освіти

2.3. Зінченко Світлана, Котирло Тамара. Особливості навчання дорослих у системі неперервної освіти

2.4. Козійчук Оксана. Організаційно-управлінські ресурси та особливості практичної реалізації моделі управління профорієнтаційною діяльністю

2.5. Пасенко Інна. Педагогічні умови застосування контекстного підходу в професійній підготовці майбутніх бакалаврів з правознавства

2.6. Аніщенко Наталія, Дзюба Вікторія. Розвиток в учнів екологічної культури засобами гри

 

РОЗДІЛ 3. ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ

 

3.1. Тименко Володимир, Бовсунівський Валерій. Етнометодологічні засади діагностики практичного інтелекту учнівської молоді

3.2. Доротюк Валентина. Природа компетентності та створення розвивального середовища: важливі аспекти у виборі професії

3.3. Камишин Володимир, Міленіна Мілена. Еволюція інтелекту: від соціальної поведінки до індивідуальних параметрів

3.4. Мадзігон Василь, Федорова Ніна. Здібності – творчість – обдарованість особистості

 


 

СЕРІЯ «ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ»


РОЗДІЛ 4. ФІЛОСОФІЯ В ОСВІТІ

 

4.1. Ільїн Володимир. Рефлексія деконструкції в постмодернізмі як метод творення нових смислів

4.2. Ліпін Микола. Продуктивна уява як основа творчості

4.3. Ільїна Галина. Виклики освітніх інновацій: дитинство в умовах цифрової соціалізації

 


 

СЕРІЯ «ПСИХОЛОГІЯ»


РОЗДІЛ 5. ГУМАНІТАРНІ ЗНАННЯ

 

5.1. Ковальова Оксана. Особливості перспективного розвитку соціально-комунікативної компетентності вчителів закладів загальної середньої освіти

5.2. Чудакова Віра. Порівняльний аналіз результатів дослідження організаційно-інноваційного середовища – компонента сформованості інноваційності ключової компетентності конкурентоспроможності особистості

5.3. Величко Володимир. Інноваційні діагностичні та інтерактивні корекційно-розвивальні методи розвитку антикорупційної стійкості працівників департаменту захисту економіки
Національної поліції України

 

 

Інформація про авторів публікацій