Усі рукописи спочатку розглядає науковий редактор з метою оцінювання їх відповідності тематиці та вимогам журналу.

 

Рукописи проходять незалежне сліпе рецензування (рецензент не знає хто є автором  статті). За  результатами рецензування приймається рішення щодо доцільності публікації або необхідності їх доопрацювання авторами з урахуванням зауважень.

 

Процедура рецензування передбачає перевірку на відповідність назви статті її змісту, наявність новизни, актуальність, повноту викладу матеріалів, методів і результатів дослідження, а також на достовірність висновків (термін виконання 5–10 днів).

 

Після надходження статті її направляють на сліпе рецензування. Важливим етапом є отримання відповіді від рецензентів. У разі наявності зауважень, автор повинен їх врахувати і повторно надіслати виправлений рукопис.

 

Якщо в рецензентів зауважень немає, або вони виправлені автором згідно з рекомендаціями, то статтю направляють на редагування.

 

Кваліфікація всіх рецензентів відповідає рівню фахового видання. Процес рецензування є чесним, об’єктивним, неупередженим і вчасним.