Головний редактор

Бондаренко В.В. – д-р пед. наук, доц. (Національна академія внутрішніх справ)


Редколегія

Волкова Н.П. – д-р пед. наук, проф. (Університет ім. Альфреда Нобеля)
Голюк О.А. – канд. пед. наук, доц. (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського)
Доній Н.Є. – д-р філософ. наук (Академія Державної пенітенціарної служби Міністерства юстиції України)
Ковшар О.В. – д-р пед. наук, проф. (Криворізький державний педагогічний університет)
Король Л.Д. − канд. психол. наук, доц. (НУ «Острозька академія»)
Крушевська О. – канд. пед. наук (Університет Яна Длугоша в Ченстохові, Польща)
Мілютіна К.Л. – д-р психол. наук (Київський Національний університет ім. Т. Шевченка)
Пермінова Л.А. – канд. пед. наук (Херсонський державний університет)
Рудницька С.Ю. – д-р психол. наук (Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України)
Сакун А.В. – д-р філософ. наук, доцент (Київський національний університет технологій та дизайну)
Сліпухіна І.А. – д-р пед. наук, проф. (Національний авіаційний університет)
Троїцький С.О. – канд. філософ. наук (Санкт-Петербурзький державний університет, Російська Федерація)
Хохлов М.О. – канд. психол. наук (Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, Російська Федерація)
Шкіль С.О. – д-р філософ. наук (Національний університет біоресурсів і природокористування України)
Ягодзінський С.М. – д-р філософ. наук, професор (Національний авіаційний університет)
Яцишин А.В. – канд. пед. наук, снс (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України)

Редакційна рада

Заступник головного редактора, науковий редактор (серія «Педагогічні науки»)

Мельник М.Ю. – канд. пед. наук (Інститут обдарованої дитини НАПН України)

Заступник головного редактора (серія «Психологічні науки»)

Андросович К.А. – канд. психол. наук (Інститут обдарованої дитини НАПН України)

Заступник головного редактора (серія «Філософські науки»)

Гальченко М.С. – канд. філософ. наук (Інститут обдарованої дитини НАПН України)

Богданова Н.Г. – д-р філософ. наук (Українська інженерно-педагогічна академія)
Гульбс О.А. – д-р психол. наук, проф. (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини)
Кобець О.В. – д-р психол. наук, доц. (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини)
Колесник О.С. – канд. філософ. наук, доцент (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка)
Лавренова М.В. – канд. пед. наук, доц. (Мукачівський державний університет)
Лантух А.П.– канд. філософ. наук (Харківський інститут медичних та біомедичних наук)
Мадзігон В.М. – д-р пед. наук, проф., дійсний член НАПН України (Інститут обдарованої дитини НАПН України)
Остапчук О.Є. – канд. пед. наук (ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»)
Сіткар В.І. – канд. психол. наук (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка)
Чудакова В.П. – канд. психол. наук (Інститут педагогіки НАПН України)
Шевченко С.Л. – д-р філософ. наук (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)

Міжнародна редакційна рада

Барабанов Р.Є. – член-кореспондент Академії медико-технічних наук РФ, доц. (Інститут освіти дорослих Міжнародної академії соціальної технології, Російська Федерація)
Баратов Ш.Р. – д-р психол. наук, проф. (Бухарський державний університет, Узбекистан)
Вержибок Г.В. – канд. психол. наук (Мінський державний лінгвістичний університет, Білорусь)
Тойрова Г.І. – д-р пед. наук (Бухарський державний університет, Узбекистан)
Халілова Н.І.– канд. психол. наук, доц. (Ташкентський державний педагогічний університету ім. Нізамі, Узбекистан)
Чупров Л.Ф. – канд. психол. наук, проф. (Російська Академія природничих наук, Російська Федерація)
Шаріпов Ш.С. – д-р пед. наук, проф. (Ташкентський державний педагогічний університет ім. Нізамі, Узбекистан)