Головний редактор: Мадзігон В.М., д-р пед. наук, професор, дійсний член НАПН України (Інститут обдарованої дитини НАПН України);

Заступники головного ректора з серії:

 

«Педагогічні науки» − Федорова Н.Ф., канд. пед. наук (Інститут обдарованої дитини НАПН України) (науковий редактор);
«Психологічні науки» – Рибалка В.В., д-р психол. наук, професор (Інститут обдарованої дитини НАПН України);
«Філософські науки» – Ільїн В.В., д-р філософ. наук (Інститут обдарованої дитини НАПН України)

Члени редакційної колегії:

 

Андросович К.А., канд. психол. наук (Інститут обдарованої дитини НАПН України);
Волощук І.С., д-р пед. наук (Інститут обдарованої дитини НАПН України);
Гальченко М.С., канд. філософ. наук (Інститут обдарованої дитини НАПН України, директор);
Довгий С.О., д-р фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України, дійсний член НАПН України (Мала академія наук України);
Євтух М.Б., д-р пед. наук, професор, дійсний член НАПН України (Інститут обдарованої дитини НАПН України);
Ільїна А.А., д-р філософ. наук (Інститут обдарованої дитини НАПН України);
Камишин В.В., д-р пед. наук, член-кореспондент НАПН України (Інститут обдарованої дитини НАПН України);
Кремень В.Г., д-р філософ. наук, професор, дійсний член НАПН України, дійсний член НАН України (Національна академія педагогічних наук України, президент);
Кузьменко В.У., д-р психол. наук, професор (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова);
Курбатов С.В., д-р філософ. наук (Президія НАПН України, радник);
Мілютіна К.Л., д-р психол. наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
Остапчук О.Є., канд. пед. наук, доцент (Криворізький державний педагогічний університет);
Подшивайлов Ф.М., канд. психол. наук (Інститут обдарованої дитини НАПН України);
Рудницька С.Ю., д-р психол. наук (Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України);
Тименко В.П., д-р пед. наук, професор (Інститут обдарованої дитини НАПН України);
Тесленко В.В., д-р пед. наук, професор (Національний технічний університет «КПІ імені Ігоря Сікорського»);
Чудакова В.П., канд. психол. наук (Інститут педагогіки НАПН України)

Члени міжнародної редакційної ради:

 

Анікін Д.О., канд. філософ. наук (Саратовський державний університет імені М. Чернишевського, м. Саратов, РФ);
Баратов Ш.Р., д-р психол. наук, професор (Бухарський державний педагогічний університет, м. Бухара, Узбекистан);
Зарецька І.І., д-р пед. наук, професор (ФГАОУ «Академія підвищення кваліфікації професійної перепідготовки працівників освіти», м. Москва, РФ);
Орлов М.О., д-р філософ. наук (Саратовський державний університет імені М. Чернишевського, м. Саратов, РФ);
Халілова Н.І., канд. психол. наук, доцент (Ташкентський державний педагогічний університет імені Нізамі, м. Ташкент, Узбекистан);
Шаріпов Ш.С., д-р пед. наук, професор (Ташкентський державний педагогічний університет імені Нізамі, ректор, м. Ташкент, Узбекистан)