СЕРІЯ «ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ»

РОЗДІЛ 1.

 

1.1. Bohdanova Natalia. Formation of an the Active Civil Position of the Future Personality in the Process of National Education in Modern Ukranian

1.2. Ільїна Антоніна, Ліпін Микола. Інклюзивна освіта як норма культуротворчості: філософсько-теоретичний аспект

1.3. Іванова Наталія. Освіта у викликах дигіталізації: від просвітництва до компетентності

1.4. Гальченко Максим. Креатив наукової освіти в парадигмі феномену науки

1.5. Савчук Наталія. Дискурс знання в рефлексіях когнітивної складності: від істини до цінності

 


 

СЕРІЯ «ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

РОЗДІЛ 2. 

 

2.1. Тименко Володимир, Бровченко Анатолій. Філософський дискурс з проблеми етнодіагностики творчо обдарованого єства етнофора

2.2. Аніщенко Наталія, Ковальов Олександр. Роль інноваційного освітнього простору в процесі конституювання креативної спільноти дослідників (на прикладі міжнародної програми «Філософія для дітей»)

2.3. Голюк Оксана, Карук Інна, Колеснік Катерина, Комарівська Надія. Експериментування як засіб пізнавального та мовленнєвого розвитку дітей під час застосування групових форм роботи

2.4. Волощук Іван, Шуленок Олександр. Теорія і практика пошуку талантів

2.5. Рева Олексій, Камишин Володимир. Системно-інформаційне обґрунтування критеріїв узгодженості систем переваг учасників освітньовиховного процесу

 


 

СЕРІЯ «ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ»

РОЗДІЛ 3.

 

3.1. Андросович Ксенія, Ільїна Галина, Садова Мирослава. Науково-методичні ресурси для психологічного супроводу освітнього процесу в умовах воєнного стану

3.2. Калмикова Лариса. Особливості комунікації як ресурсу забезпечення реалізації змісту середньої спеціалізованої освіти наукового спрямування

3.3. Лантух Алла, Гульбс Ольга, Лантух Ігор, Тишакова Людмила. Здоров’я людини в дискурсі її психоемоційного стану

3.4. Видолоб Наталія, Грейліх Ольга. Формування фахової компетентності у майбутніх вчителів

 

Інформація про авторів публікацій