СЕРІЯ «ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

РОЗДІЛ 1. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ

 

1.1. Ковальова Оксана, Кузьменко Галина, Бабійчук Світлана. Теоретико-прикладні аспекти створення інноваційних освітніх методик у системі Малої академії наук України

1.2. Ліннік Олена. Ідеї «Філософії для дітей» у проєктуванні курсу «Я досліджую світ»

1.3. Мілєніна Мілєна. Наукова освіта: діахронія та потенціал у глобальному вимірі


 

РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ РІЗНИХ ТИПІВ

 

2.1. Лякішева Анна, Мілінчук Світлана. Особливості конфліктної поведінки у міжособистісній взаємодії підлітків

2.2. Горбань Леся. Сучасний стан та проблеми професійної орієнтації обдарованої молоді

2.3. Сухомлинська Ольга. Голоси історії: Василь Сухомлинський в оцінці Метью Ліпмана


 

РОЗДІЛ 3. ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ

 

3.1. Кірик Тамара. Про джерела появи інноваційних парадигм і теорій у діяльності освітньо-наукової сфери України.

3.2. Запорожець Вероніка, Сліпухіна Ірина, Атамась Артем. Дистанційний фізичний практикум: дослідження проблеми побутового енергозбереження

3.3. Киричевська Людмила. Вплив духовнозбагаченого освітнього середовища на розвиток творчої самодіяльності учнів


 

СЕРІЯ «ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ»

 

РОЗДІЛ 4. ГУМАНІТАРНІ ЗНАННЯ

 

4.1. Гальченко Максим. Концепт наукової освіти: сенс і призначення в сучасному світі.

4.2. Доній Наталія. Портфоліо як технологія автентичного оцінювання через партнерство

4.3. Ліпін Микола. Освіта і політика як простір полеміки про всезагальне

4.4. Савчук Наталія. Фінансова грамотність: сутність і перспективи розвитку

4.5. Лантух Алла, Лантух Валерій. Паломництво як різновид туристичної практики: формування особистості

 

СЕРІЯ «ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ»

 

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВІ ЗНАННЯ

 

5.1. Садова Мирослава. Вплив ціннісних орієнтацій на професійне самовизначення обдарованої молоді в країнах Європи

5.2. Дорожко Ірина, Малихіна Олена, Туріщева Людмила. Фасилітативні вміння вчителя як чинник розвитку обдарованості учнів

5.3. Bafayev Mukhiddin. Socio-psychological Determinants of National Tolerance in the Context of Globalization

 


 

a НАШІ АВТОРИ

 

a ІНФОРМАЦІЯ

 

Наукові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України