СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА»

 

І РОЗДІЛ. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ


1.1. Буркова Людмила. Проектний підхід в освіті: концептуальні основи

1.2. Ткаченко Лідія. Чинники розвитку інтелектуально обдарованої особистості

1.3. Камишин Володимир, Стрижак Олександр, Величко Віталій. Інформаційні технології формування сучасних систем знань як основа інноваційного розвитку освіти

1.4. Зубченко Олена. Інновації у використанні ІКТ у британських закладах освіти

1.5. Осадчий Іван. Освітній округ як інноваційна модель територіальної системи освіти

 

ІІ РОЗДІЛ. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РІЗНИХ ТИПІВ

 

2.1. Тимошко Ганна. Управління інноваційними процесами у загальноосвітніх навчальних закладах

2.2. Неділько Віктор, Руденко Сергій. Актуальність введення системи інтегрального супроводу дитини в умовах загальноосвітніх навчальних закладів

2.3. Киричук Валерій. Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня у ДПК «Універсал 4 OnLine»

2.4. Яцишин Анна. Періодична педагогічна преса та проблеми інформатизації середньої освіти України

2.5. Меркулова Світлана. Проблеми управління процесом педагогічної орієнтації старшокласників ЗНЗ із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій

2.6. Бойко Світлана. Міжнародні стандарти з питань прав, обов’язків громадянина: стан і практика їх реалізації в Україні

2.7. Гаиблы Санан. Модернизация государственного управления Азербайджана на фоне европейской интеграции

2.8. Завалевський Юрій. Сутність професійного становлення конкурентоспроможного вчителя

 

ІІІ РОЗДІЛ. ІННОВАЦІЇ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ ТА ОСВІТІ ДОРОСЛИХ

 

3.1. Зінченко Світлана, Закомірний Ігор. Педагогічна діяльність учителів загальноосвітніх навчальних закладів: творчий аспект

 

 

Інформація про авторів публікацій