ШАНОВНІ ЧИТАЧІІнститут обдарованої дитини НАПН України запрошує вчених, педагогів, психологів, аспірантів і всіх небадуйжих представників освітньої галузі стати авторами нашого збірника наукових праць «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи» у 2021 році.


 
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯНазва: збірник наукових праць «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи»


ISSN 2413-4139
DOI 10.32405/2413-4139
Засновники: Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України


Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції Серія ДК № 6081 від 14 березня 2018 року.

 

Адреса:
Інститут обдарованої дитини НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-Д, м. Київ, 04053;
Тел./факс: (044) 481-27-06
Сайт Інституту обдарованої дитини НАПН України: http://www.iod.gov.ua
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Офіційна Facebook-сторінка видань Інституту обдарованої дитини НАПН України:

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 20882-10682 ПР від 31 липня 2014 року.


ФАХОВІСТЬ


 Видання «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи» входить до категорії Б Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії (затверджено наказом МОН України від 02.07.2020 № 886 (Серія "Педагогіка") і від 26.11.2020 № 1471 (Серія "Філософія")   

Ознайомитися з додатковою Інформацією щодо переліку видань Ви можете на офіційному сайті Міністерства освіти та науки України: ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ ВИДАНЬ МОН УКРАЇНИ
ІСТОРІЯ ВИДАННЯ:


Видання було засновано в 2005 році.


Інститут обдарованої дитини НАПН України, відповідно до договору «Про передачу прав та обов’язків засновника засобу масової інформації» від 07 травня 2014 року, став засновником видання періодичного видання «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи».

Обсяг – 10 друк. арк.
 
Мови видання: українська, російська, англійська.

Головний редактор – Бондаренко Валентин Володимирович, д-р пед. наук, доц. (Національна академія внутрішніх справ)

Редакційна колегія охоплює представників України та закордону.ПРОБЛЕМАТИКАНа сторінках збірника наукових праць «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи» Інституту обдарованої дитини НАПН України вчені:


порушують питання впровадження інноваційних технологій у навчальних закладах різних типів і форм власності, що сприяють покращенню змісту у освітньому процесі, процесі виховання підростаючого покоління українців, удосконаленню науково-методичного супроводу при наданні освітніх послуг;
діляться та обмінюються досвідом інноваційних доробок: науковці − інноваційними теоретичними доробками, а практики, зокрема, досвідом, що сприяє покращенню якості керівництва освітнього процесу та його науково-методичного супроводу;
висвітлюють проблеми навчання дорослого населення, розв’язання проблеми навчання продовж всього життя в умовах приєднання України до Європейської освітянської спільноти.

Фахове наукове видання, у якому оприлюднюються результати досліджень вітчизняних учених щодо феномену обдарованості, практичні здобутки видатних педагогів України в організації освітнього процесу для розвитку обдарувань учнів, є популярним серед провідних вітчизняних науковців, докторантів, аспірантів і творчих педагогів. Редакційна колегія невпинно працює над підвищенням якості видання.

Видання відкритого доступу.

 

 

Графік подання статей до наукового періодичного видання у 2020 році

 

Номер видання Терміни подання матеріалів   Орієнтовний термін друку
№ 1   до 1 травня червень
№ 2  до 1 грудня грудень